Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Status en potentieel van angelloze bijen (Apidae: Meliponinae) voor bosbehoud en bron van inkomsten: gevalstudie: het Kakamegawoud

Joseph MACHARIA student laureaat
j.macharia86@gmail.com

°1975 Kenia
Master in de Zoologie, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Nairboi, Kenia, 2008

Status and the potential of stingless bees (Apidae: Meliponinae) for forest conservation and income generation: case study of Kakamega forest

Bijen spelen als pollinisator een onschatbare rol in het beschermen van de biodiversiteit en in het verbouwen van vele soorten gewassen. Het Kakamegawoud, een belangrijke habitat voor de angelloze bij in Kenia, wordt bedreigd door menselijke activiteiten (o.m. kappen voor brandhout en constructie, jacht,...). Ondanks beleidsmaatregelen om het woud te beschermen, blijven deze activiteiten voortduren, o.m. omdat de lokale bevolking geen andere middelen heeft om in hun levensonderhoud te voorzien.
Hoofddoelstelling van deze studie van Joseph Kimunge Macharia was om via een gevalstudie aan te tonen hoe beschermde gebieden beter beheerd kunnen worden in samenwerking met de lokale gemeenschap, gebaseerd op de economische voordelen die bescherming hen oplevert. Hij legt in zijn studie op een heldere manier uit hoe het beschermen van de biodiversiteit samengaat met armoedebestrijding en economische ontwikkeling in landelijke gebieden. Hij onderzoekt de beschermingsstatus en de eigenschappen van de angelloze bij in het Kakamegawoud, de samenstelling en antibacteriële werking van de honing en hij gaat op zoek naar methoden om domesticeren van deze bijen mogelijk te maken. Hij focust op het medicinaal gebruik van de honing, omdat er nog geen internationale kwaliteitsstandaarden ontwikkeld zijn voor de honing van angelloze bijen als voedselproduct. Hiervoor is verder onderzoek naar de eigenschappen van de honing nodig. Inmiddels is er een honingdatabase opgezet om het onderzoek naar de samenstelling van de honing van verschillende types angelloze bijen in Kenia verder te zetten.
Doorheen zijn verhandeling verwijst hij telkens naar de kennis en ervaring van de lokale gemeenschap en de mogelijkheden voor economische diversificatie die de bijeenteelt hen kan bieden. Dit is erg belangrijk om duurzame methoden voor de bijeenteelt te ontwikkelen. Het is uiteindelijk de lokale gemeenschap die betrokken moet worden bij de dagdagelijkse bescherming van het woud en de bij.
Zijn studie kan een belangrijke aanzet zijn om enerzijds bijenteelt mogelijk te maken, maar draagt anderzijds ook bij tot de bescherming van deze insecten, die een erg belangrijke rol spelen in de bestuiving voor landbouwgewassen en inheemse planten. Indirect draagt ze op die manier bij tot een betere bescherming van het bos in de onderzochte streek.
 

verslag: Mw. A.M. Van der Avort, Internationale Milieupolitiek en Landbouwonderzoek, Directie-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, Brussel